Ukázky Boží moci

Zázraky, která můžeš vidět na této stránce činí Boží služebníci naplnění Duchem Svatým ve jménu Ježíše Krista. Moc Ducha Svatého je potřebná všude tam, kde se má projevit Boží království.

"Neboť Boží království nespočívá v řeči, ale v moci."

1. Korintským 4:20

uzdravení

"Jak Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše, toho z Nazareta, jenž procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí Ďábla, protože Bůh byl s ním. "

Skutky apoštolů 10:38

vyhánění démonů

"Jestliže však já vyháním démony v moci Ducha Božího, pak už k vám přišlo Boží království. "

Ježíš (Matoušovo evangelium 12:28)