Gratulace k rozhodnutí učinit Ježíše svým Pánem a Zachráncem!

Ode dneška můžeš o Ježíši smýšlet a mluvit nejen jako o Pravém Hrdinovi, ale i jako o svém Pánu a Zachránci. Ode dneška budeš moci Ježíše poznávat, oslovovat v prosbě, bude tě vyučovat. Kéž vztah s Ním učiníš svou prioritou!

Nikdy nezapomeň, že tě Pán Ježíš má opravdu rád, vždyť dobrovolně zemřel za tvé hříchy, prokletí a nemoci a byl vzkříšen! A to vše proto, aby si ve vztahu s Ním mohl(a) žít v plnosti (a to vírou nyní na zemi, a jednou bok po boku v nebi).

I když tě má rád, pamatuj, že Ježíš je „kápo“ a je stěžejní naučit se Ho poslouchat (jednat podle Božího slova). Pokud chceš žít nadpřirozený život a chceš to s Ním dotáhnout až do nebe, je to to nejlepší co můžeš dělat.

Nauč se denně k Ježíši přicházet a čerpat přímo od Něj:

Prioritní věcí je usilovat o hluboký osobní vztah s Ježíšem, ve kterém k Němu denně přicházíš a čerpáš přímo od Něj. Díky tomu budeš Ježíše víc znát a On tě bude proměňovat do nositele Boží slávy:

    • skrze Boží slovo (Bible) – začni Novým zákonem, 4 evangelia a Skutky apoštolů. Čti s prosbou, ať ti Ježíš sám „otevře“ své slovo. Nad čteným je dobré rozjímat, zabývat se tím co čteš (Bible je živá kniha, ne přehled informací).
    • skrze ztišení – Ježíš je stále s tebou, ale chvíle, kdy jsi vědomě pouze s Ním, nic nenahradí. Mluv s Ním, sdílej s Ním vše co chceš a potřebuješ a uč se Mu naslouchat. Žádej Ho o Jeho projevenou přítomnost a o každodenní  naplnění Duchem Svatým. Ztišení je ideální kombinovat s četbou Božího slova, ideálně každý den ráno.
    • skrze společenství s druhými následovníky – aby tvé jednání bylo efektivní a neslo ovoce potřebuješ plně spolupracovat s Ježíšem, ale i s druhými lidmi, kteří Ježíše znají. V Kristu máš k dispozici vše co budeš potřebovat, v druhých lidech budeš mít oporu, vedení a především novou rodinu. A ta je vždycky důležitá. 😊

To nejdůležitější co ale nyní potřebuješ, je přijmout od Ježíše jeho supersílu!