Ježíš: Zachránce světa a mocný bojovník

Většina lidí si představí laskavého Ježíše, toho, který je vždy ochoten člověka přijmout a nikdy by nikomu neublížil. A je to pravda. Ale to je pouze jedna Jeho stránka! Tou druhou je Jeho obraz mocného krále, válečníka na bílém koni s plamenným mečem, který jde pobít své nepřátele.
Jméno osoby reprezentuje a zosobňuje charakter a odlišuje od ostatních. Jméno Ježíš v překladu zní „Bůh je spása“. Mezi další Ježíšovy jména a tituly patří:
 • Kristus (Mesiáš, Pomazaný)
 • Pán pánů a Král králů
 • Princ pokoje
 • Otec věčnosti
 • Lev z Judy
 • Božský bohatýr
 • Divuplný rádce
 • Imannuel (Bůh s námi)
 • Slovo Boží
 • Syn Boží
 • Syn Davidův
 • Nový Adam (Poslední Adam)

To jsou jen některé z jeho jmen a titulů, které o Něm předkládá Bible. Ani jeden z nich si nedal sám. Když mluvil sám o sobě, pak o sobě mluvil jako o „Synu člověka“.

Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky

Pokud čteš Bibli s otevřeným srdcem uvidíš, že jde o ten největší příběh, plný akce a dobrodružství, před kterým blednou nejrůznější fantasy knihy, filmy a hry. O co úžasnější ale je, že nejde o fikci, ale o příběh zcela skutečný, kde hlavním hrdinou je právě Ježíš (a není pravda, že se objevuje až v Novém zákoně, je na každé stránce Bible 😊 – ač to mnohým zůstává utajeno).

Pojďme se stručně podívat na Jeho život z evangelií (najeď kurzorem na obrázek pro přečtení):

Přišel z nebe

Jako správný hrdina, přišel na scénu rovnou z nebe. Přišel přímo od Boha, do těla člověka. Přišel kvůli každému z nás a tedy i kvůli tobě osobně. Přišel a odložil své božské schopnosti, aby se stal jedním z nás.

Odolal všem pokušením a žil život bez chyb a přešlapů

Každý z nás děláme chyby, ubližujeme sobě i druhým. Jsme sobečtí, staráme se hlavně o sebe. Děláme věci, které bychom dělat neměli a uvnitř to víme... Ne však Ježíš, i když s Ním nikdy nebyla nuda, nikdy neuděl nic za co by se musel stydět a nikdy nikomu neublížil. Celý život prožil na 100%.

Pomáhal druhým, konal mocné činy

Vždy měl pro druhé povzbuzení, radu nebo pomoc. Nikoho neodsuzoval a měl soucit i s nejopovrhovanějšími. Když mu bylo 30 let, přijal božské zmocnění ke kázání, uzdravování a osvobozování druhých od démonů. Pomohl každému, kdo k Němu přišel a věřil, že mu Ježíš pomůže. Několik lidí vzkřísil z mrtvých. Měl moc i nad přírodou.

Vyučoval druhé a věnoval jim čas

Osobně si vyvolil několik blízkých učedníků, ačkoli za Ním chodily davy lidí. Vyučoval lidi okolo sebe, nebyli Mu jedno. Věděl, že má víc a dával to druhým, zdarma a každému, kdo měl opravdový zájem.

Porazil zlo a vyplenil peklo

Svou smrtí na kříži porazil zlo a odešel do podsvětí, kde vyhlásil tu úžasnou zprávu o dokonaném vítězství nad Satanem, hříchem a smrtí. Ježíš získal klíče od podsvětí a vyvedl duše zemřelých spravedlivých do nebe. Je to jedině Ježíš, kdo může člověka dostat do nebe. Jelikož jde o celou věčnost, je to to nejúžasnější - i když zdaleka ne jediné - co i tobě Ježíš nabízí.

Vstal z mrtvých

Ježíšovo tělo snesené z kříže do hrobu se nikdy nenašlo. Po třech dnech od svého mocného skonu na kříži - v době, kdy Jeho tělo bylo ve vojáky střeženém hrobě - vstal z mrtvých v novém těle. Ježíš se po svém slavném vzkříšení ukázal svým učedníkům a dalším přibližně 500 lidí. Jasně tak dal najevo, že zvítězil nad mocí záhrobí i smrti a stal se novým člověkem - "novým Adamem". Lidstvo se od té doby dělí do dvou skupin - na to "v Adamu" (do něj se všichni rodíme) a na to "v Kristu" (ti, kteří přijali Ježíše a poddávají se Jeho dobré vládě).

Vstal z mrtvých

Ježíšovo tělo snesené z kříže do hrobu se nikdy nenašlo. Po třech dnech od svého mocného skonu na kříži - v době, kdy Jeho tělo bylo ve vojáky střeženém hrobě - vstal z mrtvých v novém těle. Ježíš se po svém slavném vzkříšení ukázal svým učedníkům a dalším přibližně 500 lidí. Jasně tak dal najevo, že zvítězil nad mocí záhrobí i smrti a stal se novým člověkem - "novým Adamem".

Odešel do nebe, na nejvyšší trůn

Tak jak z nebe přišel, tak do nebe odešel. Nyní jako oslavený hrdina, který dokonal vše, co měl. Neudělal chybu, ničemu se nevyhnul. Dokonal vykoupení a umožnil druhým "získat nebe". Nyní vládne na trůnu v nebi, po pravici Boží - byla Mu dána všechna autorita na nebi i na zemi. Dostal jméno nad každé jméno. Ježíš Kristus, Pán pánů a Král králů.

Srovnání s dalšími hrdiny

 • Který superhrdina o sobě kdy prohlásil, že je Cesta, Pravda a Život?
 • Který superhrdina kdy vstal z mrtvých a definitivně přemohl smrt – tedy je nesmrtelný a absolutně nedotknutelný?
 • Který superhrdina získal a má veškerou autoritu a moc na nebi i na zemi?
 • Ve jménu kterého superhrdiny jsou vymítáni zlí duchové, uzdravení lidé, konají se zázraky a lidé dochází věčné spásy?

Ježíš je pravý hrdina. Nejúžasnější věcí je, že Ježíš není fiktivní postavou, ale historicky 100% doloženou postavou dějin. Jeho vzkříšení a tedy fakt, že On je živý si může ověřit každý, kdo upřímně a pokorně hledá Boha.

To nejzásadnější je, že Ježíšův příběh – přímo osoba Ježíše a dílo, které vykonal – se tě osobně týká!